Uvjeti i odredbe

  1. OPĆE ODREDBE

 

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora između turističke Atlas Rabac d.oo i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Ugovaranjem usluge gost potvrđuje da se upoznao sa ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati. Ugovaranjem usluge sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza za gosta i za Atlas Rabac.

Kod pružanja usluge smještaja gostu, Atlas Rabac nastupa u svojstvu trgovca koji kupuje i prodaje uslugu smještaja u svoje ime i za svoj račun te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u). Pritom Atlas Rabac pruža i druge turističke usluge (pronalaženje smještaja, savjetovanje, davanje informacija, rezerviranje, asistencija u destinaciji i sl.) ali te usluge ne čine znatan dio (25 % i više) vrijednosti kombinacije, ne oglašava ih kao bitno obilježje kombinacije niti na neki drugi način predstavljaju bitno obilježje kombinacije.

Kod pružanja usluga izleta, Atlas Rabac nastupa:

- u svojstvu organizatora koji kombinira i izravno ili putem drugog trgovca prodaje ili nudi na prodaju izlete te

- u svojstvu posrednika koji u ime i za račun organizatora prodaje ili nudi na prodaju izlete koje kombinira organizator.

Kod pružanja usluga turističkog transfera, Atlas Rabac nastupa u svojstvu trgovca koji izravno ili putem drugog trgovca ugovara, kupuje i prodaje uslugu u svoje ime i za svoj račun, a za poznatog putnika. Pritom  primjenjuje Redovan postupak oporezivanja kada uslugu pruža prijevoznim sredstvom u svom vlasništvu, a Poseban postupak oprezivanja kada uslugu pruža prijevoznim sredstvom drugog dobavljača.

 

  1. OPIS USLUGE SMJEŠTAJA

 

Napominjemo da se standardi usluga i smještaja razlikuju od zemlje do zemlje i međusobno nisu usporedivi. Apartmani, hoteli ili drugi objekti koje Atlas Rabac nudi, opisani su prema službenoj kategorizaciji nadležnog tijela i na temelju informacija dobivenih od davatelja usluge. Davatelj usluge daje ovlaštenje Atlas-u Rabac da u njegovo ime ugovara rezervacije s gostima. Davatelj usluge smještaja garantira da će gosta primiti u čistu smještajnu jedinicu te da će osigurati promjenu posteljine nakon svakih sedam dana. Ukoliko gost nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu posebnih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u skladu sa specifikacijama u njegovom Voucheru. Ulazak u smještajnu jedinicu je moguć nakon 13 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Atlas Rabac. U protivnom, ako gost ne stigne u rezervirani smještaj do ponoći i ne obavijesti Atlas Rabac  o kašnjenju, rezervacija se smatra otkazanom te se obračunavaju otkazni troškovi.

 

  1. CIJENA USLUGE SMJEŠTAJA

 

Cijena za svaku smještajnu jedinicu navedena je u cjeniku prikazanom na dnu prezentacijske stranice konkretne smještajne jedinice. Cijena se odnosi na navedenu uslugu (noćenje, noćenje, s doručkom, polupansion i sl.) i u pravilu vrijedi za boravak od 7 i više noćenja. Ukoliko je omogućen boravak kraći od 4 noćenja, cijena se uvećava za 30% iznosa. U cijenu je uključena naknada za agencijsku uslugu pronalaženja smještaja, savjetovanja, davanja informacija, rezerviranja, asistencije u destinaciji i sl.. pa navedene cijene ne moraju odgovarati cijenama objavljenim u objektu gdje gost boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Neke usluge gost plaća izravno davatelju usluge te eventualne prigovore na te usluge podnosi izravno davatelju usluge. Atlas Rabac zadržava pravo promjene cijena. Gostima koji su već uplatili akontaciju ili cjelokupni iznos, Atlas Rabac garantira uslugu po dogovorenim cijenama. Ako je za korištenje smještajne jedinice potrebno položiti depozit u gotovini, gost će depozit uručiti davatelju usluge uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu. Depozit služi kao garancija davatelju usluge da gost u korištenoj smještajnoj jedinici neće počiniti štetu. Po završetku korištenja usluge, depozit će u cijelosti biti vraćen gostu nakon što davatelj usluge utvrdi da gost predaje smještajnu jedinicu u stanju u kojem je jedinicu i preuzeo. Povrat depozita izvršit će se uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu. Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu , a djeca od 12-18 godina plaćaju 50%. Ako boravišna pristojba kod nekih objekata nije posebno navedena, znači da je već uključena u cijenu smještaja. Ako je navedena cijena prijave (registracije) gosta, ona se plaća jednokratno i za svaku osobu.

 

  1. REZERVACIJE I UPLATE ZA USLUGU SMJEŠTAJA

 

Atlas Rabac stavlja na raspolaganje gostu odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija.

Atlas Rabac od gosta prima upite za uslugu smještaja putem e-maila, telefona, faxa ili osobno u poslovnici Atlas Rabac te provjerava i javlja gostu informacije o raspoloživosti usluge. Ako gost želi, Atlas Rabac za gosta rezervira određenu uslugu u određenom terminu. Gost nakon potvrde rezervacije, dobiva upute i rok za uplatu ovisno o vrsti smještaja i modelu plaćanja usluge:

 

a) za privatni smještaj

Model 1)  minimalno 30% iznosa rezervirane usluge po odobrenom upitu na račun agencije, a preostali iznos rezervirane usluge smještaja plaća se direktno na dan dolaska u agenciji;

Model 2) 100% iznosa rezervirane usluge smještaja po odobrenom upitu na račun agencije ukoliko gost tako želi te ukoliko je iznos rezervirane usluge manji od 200 €.

b) za hotele, pansione
Model 2) 100% iznosa rezervirane usluge smještaja po odobrenom upitu na račun agencije.

 

Minimalno 30% iznosa rezervirane usluge je akontacija i uplaćuje se kao garancija da će gost rezerviranu uslugu koristiti te u slučaju otkaza ili nedolaska gosta u smještaj, zadržava se kao naknada štete. Uplatom tog iznosa, gost potvrđuje da je upoznat sa svim opisima smještajne jedinice i uvjetima rezervacije. Gost uplaćuje akontaciju (30% ili više) samovoljno i ne potražuje kamatu za plaćanje unaprijed. Ukoliko gost ne uplati minimalno 30% iznosa rezervirane usluge u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od rezervacije. Da bi se obavio postupak rezervacije, gost je dužan dati svoje točne podatke.   Sve troškove transfera novca odnosno bankarskih naknada snosi gost. Po primitku akontacije, Atlas Rabac će e-mailom ili faxom gostu poslati Voucher sa svim podacima o rezervaciji, a po primitku uplate cijelog iznosa, gost će dobiti Račun. Ako do početka korištenja rezervirane usluge ima manje od 14 dana, gost je dužan e-mailom ili faxom dostaviti dokaz o izvršenoj uplati Atlas-u Rabac.

 

  1. PROMIJENE I OTKAZ REZERVACIJE USLUGE SMJEŠTAJA OD STRANE GOSTA

 

Ukoliko gost želi promijeniti rezerviranu uslugu u određenom objektu kao npr. promijeniti broj ili dob korisnika usluge, termin usluge, tip usluge itd., Atlas Rabac će utvrditi mogućnost s davateljem usluge te eventualne promjene iznosa usluge predočiti gostu.

Ukoliko gost želi otkazati uplaćenu rezervaciju, vrijede sljedeći otkazni troškovi:

30% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže do 30 dana prije početka usluge;
50% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 29 do 15 dana prije početka usluge;
80% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže  od 14 do 7 dana prije početka usluge;
100 % iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 6 dana do dana početka usluge kao i ako se gost ne pojavi na dan početka usluge ili otkaže uslugu nakon započetog korištenja usluge.

Promjena rezervirane smještajne jedinice za smještajnu jedinicu drugog davatelja usluge smatra se otkazom rezervirane usluge smještaja i u tom slučaju vrijede navedeni otkazni troškovi. Ako se gost nije pojavio na dan početka usluge, a davatelj usluge je u međuvremenu primio druge goste, gost nema pravo na prigovor kao ni na povrat uplaćenog iznosa. Atlas Rabac ostavlja mogućnost gostu da ako nije u prilici koristiti rezerviranu uslugu, pronađe drugog gosta za rezerviranu uslugu. Novi gost preuzima sve uvjete rezervirane usluge i ove opće uvjete. U slučaju otkaza rezervacije uslijed smrti gosta odnosno jednog od korisnika usluge za kojeg je Atlas Rabac imao podatak da će koristiti uslugu, ili u slučaju smrti člana njegove uže obitelji (bračni partner, brat, sestra, roditelj, dijete), Atlas Rabac će zaračunati samo minimalne troškove otkaza (30% iznosa). Gost je dužan Atlas Rabac dostaviti dokument o smrti preminule osobe i srodstvu preminule osobe s jednim od korisnika usluge. Za svaki drugi otkaz rezervacije uzrokovan bilo kojim drugim razlogom, uvijek će vrijediti otkazni troškovi navedeni u ovim općim uvjetima. Svi troškovi povrata uplaćenog novca idu na teret gosta. Ako je gost uplatio manji iznos od iznosa navedenih otkaznih troškova, Atlas Rabac će gostu ispostaviti račun za preostalu razliku iznosa, a gost je obavezan platiti razliku iznosa jer je bio upoznat s ovim općim uvjetima.

 

  1. PRAVO ATLAS-A RABAC NA PROMJENE I OTKAZ USLUGE SMJEŠTAJA

 

Ako prije ili za vrijeme korištenja usluge nastanu izvanredne i nepredvidive okolnosti vezane uz rezervirani smještaj (smrt davatelja usluge, bankrot, zabrana rada, nepopravljiv kvar u objektu ili oko njega, …), Atlas Rabac je dužan o tome obavijestiti gosta u pisanom obliku. Ako se nastali problemi ne mogu otkloniti, Atlas Rabac će gostu ponuditi zamjenski smještaj. Gost može u roku 2 dana prihvatiti ili odbiti zamjenski smještaj. Bude li novi ponuđeni smještaj skuplji od prethodno rezerviranog smještaja, Maricom će gostu predočiti iznos i gost treba razliku iznosa doplatiti. Ako će novi ponuđeni smještaj biti jeftiniji od prethodno rezerviranog smještaja, Atlas Rabac će gostu vratiti razliku već uplaćenih sredstava. Ukoliko gost prihvati zamjenski smještaj i potrebnu nadoplatu odnosno povrat sredstava, odriče se svih daljnjih potraživanja prema Atlas-U Rabac s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotne rezervacije. Ako gost odbije ili se ogluši na novu ponudu, te ako Atlas Rabac neće imati zamjenski smještaj, Atlas Rabac će gostu  izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava o trošku Atlas Rabac. Odredbe ovog članka vrijede samo u slučaju ako su nepredviđene okolnosti vezane isključivo uz rezervirani smještaj te ako nisu nastale uslijed više sile (rata, nemira, štrajkova, terorističkih akcija, elementarnih nepogoda, itd.).

 

  1. PRAVA I OBAVEZE GOSTA KOD USLUGE SMJEŠTAJA

 

Gost je dužan na dan dolaska u destinaciju prijaviti se u poslovnicu Atlas Rabac. U poslovnici treba predati Voucher na kojem je navedena rezervirana usluga. Na dan dolaska gost je dužan podmiriti preostalu razliku iznosa za rezerviranu uslugu, boravišnu pristojbu i registraciju, ako iste nije platio u cijelosti prilikom rezerviranja usluge. Ukoliko broj i dob pristiglih korisnika usluge ne odgovara podacima navedenima u Voucheru ili gost nenajavljeno dovede kućnog ljubimca bez prethodnog pristanka davatelja usluge, davatelj usluge ima pravo uskratiti pružanje rezervirane usluge ili zatražiti nadoplatu razlike. Gost smije dovesti kućnog ljubimca samo uz prethodnu najavu i pristanak davatelja usluge. U protivnom, davatelj usluge smije odbiti pružanje usluge. Ako gost želi neke dodatne usluge uz rezerviranu uslugu, može ih dogovoriti u poslovnici Atlas Rabac. Kad gost dođe u smještajnu jedinicu, ona mora biti čista, opremljena s čistom posteljinom, ručnicima i toaletnim papirom. Posteljina i ručnici se mijenjaju svakih sedam dana. Gost ima pravo nesmetanog korištenja smještajne jedinice, ali pritom se mora pridržavati kućnog reda, ne ometati druge osobe u objektu ili susjedstvu te poštivati sve zakone Republike Hrvatske.  Ukoliko gost napravi štetu u smještajnoj jedinici ili objektu, dužan ju je u cijelosti nadoknaditi davatelju usluge. U slučaju da se ne pridržava navedenih obaveza, gostu može biti uskraćena rezervirana usluga bez prava na povrat uplaćenog iznosa i naknadu štete.

 

  1. OBAVEZE AGENCIJE KOD USLUGE SMJEŠTAJA

 

Obaveza Atlas Rabac je briga o provedbi dogovorene rezervacije, sukladno dobrim običajima u turizmu. U slučaju pojave određenih nesuglasica između gosta i davatelja usluge, agencija  se obavezuje pomoći rješavanju istih na obostrano zadovoljstvo. Atlas Rabac isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluge uslijed više sile.

 

  1. TRANSFER

 

Gost može uz smješaj naručiti od Atlas-a Rabac i uslugu transfera koja se sastoji od organiziranja turističke asistencije i prijevoza putnika i njegove prtljage između mjesta pružanja različitih usluga putovanja, a osobito između putničkih terminala (kolodvora i luka kopnenog, pomorskog, riječnog i zračnog prijevoza) i smještajnih objekata u dolasku i/ili povratku, između smještajnih objekata, odnosno do ili od mjesta pružanja neke druge ugovorene ugostiteljske ili turističke usluge,

Atlas Rabac će prihvatiti rezervaciju usluge transfera ukoliko će za traženi termin imati raspoloživo vlastito vozilo ili vozilo drugog pružatelja usluge. Cijena usluge transfera ovisi o udaljenosti između polazne i završne točke te će gostu biti predočena prije rezerviranja usluge. Po prihvaćanju usluge transfera, gost treba platiti uslugu u 100 % iznosu. Ukoliko gost želi otkazati uplaćenu rezervaciju transfera, vrijede otkazni troškovi iz članka 5. ovog Ugovora.

 

  1. IZLET

Atlas Rabac je za svaki izlet koji organizira putniku stavio na raspolaganje prije sklapanja ugovora sljedeće informacije: o cijeni izleta, o odredištu (destinaciji), o broju dnevnih obroka, o sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza, o planu putovanja, o iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene, o graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima vezanim za izlet u inozemstvo, o najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje izleta te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju izleta ako za izlet nije prijavljen dovoljan broj putnika.

 

    11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Agencija Atlas Rabac može svaki dan u terminu od 9:00 – 21:00 sati zaprimiti prigovor. Ako gost na dan dolaska u rezervirani smještaj primijeti određene nedostatke, dužan je odmah isti dan kontaktirati Atlas Rabac i davatelja usluge te s njima surađivati u dobroj namjeri da se nedostaci uklone. Ukoliko gost stigne u rezervirani smještaj nakon 21 sat, prigovor može podnijeti sljedeći dan do 12 sati bez obzira o kojem je danu riječ. Svi prigovori izvan navedenih rokova smatrat će se neosnovanima. Ako se nedostaci uklone i ne ometaju daljnje korištenje usluge, gost nema pravo na daljnje prigovore. Ako nedostaci ne mogu biti uklonjeni i utječu na kvalitetu usluge, Atlas Rabac će gostu ponuditi zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika. Prihvaćanjem zamjenskog smještaja gost se odriče prava na povrat uplaćenog iznosa za rezervirani smještaj. Ukoliko gost Atlas Rabac i davatelju usluge ne da priliku za otklanjanje nedostataka ili ponudu zamjenskog smještaja te samostalno napusti rezervirani smještaj, nema pravo na povrat sredstava i naknadu štete bez obzira na opravdanost njegovih primjedbi. Ako nedostaci neće moći biti otklonjeni, a Atlas Rabac neće imati zamjenski smještaj, Atlas Rabac će gostu ponuditi mogućnost povrata uplaćenih sredstava za neiskorišteni dio usluga ili smještaj s višom cijenom za koju bi gost morao nadoplatiti razliku. Ukoliko će Atlas Rabac prigovor gosta smatrati neosnovanim ili će gost odbiti zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika, gost može nastaviti koristiti rezerviranu uslugu ili može platiti potpuno novu uslugu smještaja u punom iznosu. Ako gost nastavi koristiti rezerviranu uslugu, odriče se prava kasnijeg prigovora kao i potraživanja povrata sredstava za rezerviranu uslugu. Ukoliko gost odluči da će potraživati sredstva uplaćena za rezervirani smještaj, tada ne smije nastaviti boraviti u rezerviranom smještaju. Gost po povratku s odmora, a najkasnije 14 dana od završetka korištenja usluge, mora uputiti pismeni prigovor  i može tražiti razmjernu odštetu. Prigovor mora biti potkrijepljen određenim dokazima uz pismenu potvrdu Atlas-a Rabac o prigovoru s lica mjesta. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 14 dana ne mora se uzeti u razmatranje.Atlas Rabac je dužan donijeti pismeno rješenje u roku 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (faxom, e-mailom, poštom). Dok Atlas Rabac ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U protivnom, Atlas Rabac ima pravo tražiti naknadu štete koju bi joj takav postupak gosta nanio.

 

     12. PRTLJAGA I DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

 

Gost je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko gost zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Atlas Rabac ne snosi nikakvu odgovornost za dokumente i prtljagu gosta. Gostu se preporuča uplata police za osiguranje prtljage. Ukoliko gost za vrijeme boravka u destinaciji izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, prijavu upućuje hotelu ili vlasniku objekta te nadležnoj policijskoj postaji. Nove dokumente dužan je osigurati na vlastiti trošak. Gost je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene propisima RH, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, gost odgovara za načinjenu štetu, a Atlas Rabac otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete gost podmiruje direktno kod vlasnika objekta. Svim gostima preporučamo da se prije uplate rezervacije smještaja osobno informiraju o Hrvatskoj i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u Hrvatsku imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Neodgovarajuće putne isprave, koje bi mogle imati za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje  te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

 

    13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Gost Atlas-a Rabac osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu rezervacije i realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

Atlas Rabac se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave Atlas-a Rabac o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.


       14. OSIGURANJA

  a) OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Atlas Rabac preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza se ne može naknadno uplatiti, već isključivo prilikom uplate rezervacije. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva.
Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 5. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje gostu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom gostu preporučamo da ih osobno pročita.


  b) PUTNO OSIGURANJE

Cijena putovanja ne uključuje i putno osiguranje. Atlas Rabac gostu preporuča i policu putnog osiguranja: od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

Ugovaranjem putovanja i uplatom, gost potvrđuje da se upoznao s ovim općim uvjetima rezerviranja smještaja pa se smatra se da su gostu ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.

  c) OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Atlas Rabac ima kod osiguravajućeg društva Allianz Zagreb d.d., sklopljen Ugovor o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči gostu  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza. U slučaju nastanka osiguranog slučaja gost treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja: Allianz Zagreb d.d. Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 23759810849, tel: 0800 5000, e-mail: osiguranje@allianz.hr, fax: 01/4653-533 (broj police osiguranja:1500-173630943). Atlas Rabac će upoznati gosta sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Atlas Rabac prouzroči gostu neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman ili izlet, a gost ugovaranjem putovanja i uplatom potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

    

        15. NAPOMENE


Za sve rezervacije koje je gost dogovorio s drugom turističkom agencijom koja je nastupala kao organizator/turoperator, a Atlas Rabac je posredovao, primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te Atlas Rabac ne odgovara za provedbu turističkih rezervacija drugih organizatora. 

      

        16. OSTALE ODREDBE


Turistička agencija Atlas Rabac i gost se obvezuju da će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno a ako to nije moguće mjerodavan je nadležni sud u LABINU i Hrvatsko pravo.